Παροχές εκπαιδευτικού υλικού

Γνωρίζοντας ότι η αγορά σχολικών βοηθημάτων είναι αρκετά δαπανηρή και σε πολλές περιπτώσεις δυσβάσταχτη για τις οικογένειες, αποφασίσαμε να συνδράμουμε στην οικονομική ελάφρυνσή τους, παρέχοντας δωρεάν συγγράμματα μέσω της δανειστικής μας βιβλιοθήκης.